หางาน-รับพนักงาน
หางาน-รับพนักงาน
download wallpaper
Forward email random
forward email
Bookmark and Share

10 สุดยอดปราสาทที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลก

สวยงามมากคร้า

1. The Potala Palace: Tibet's greatest monumental structure
ฟอร์เวิร์ดเมล์ หน้าเหลืองดอทคอม


2. Mont Saint-Michel: a Medieval Castle on a Small Island
ฟอร์เวิร์ดเมล์ หน้าเหลืองดอทคอม


3. Predjamski Castle: Integrated in a Cave
ฟอร์เวิร์ดเมล์ หน้าเหลืองดอทคอม


4. Neuschwanstein Castle: the Classic Fairytale's Castle
ฟอร์เวิร์ดเมล์ หน้าเหลืองดอทคอม


5. Matsumoto Castle: Japan's most fascinating castle
ฟอร์เวิร์ดเมล์ หน้าเหลืองดอทคอม


6. Hunyad Castle: were Dracula was held prisoner (Romania)
ฟอร์เวิร์ดเมล์ หน้าเหลืองดอทคอม


7. Malbork Castle: World's Largest Brick Gothic Castle
ฟอร์เวิร์ดเมล์ หน้าเหลืองดอทคอม


8. Palacio da Pena: Oldest Palace inspired by European Romanticism (Portugal)
ฟอร์เวิร์ดเมล์ หน้าเหลืองดอทคอม


9. Löwenburg Castle: The Disneyland of the 18th century (Germany)
ฟอร์เวิร์ดเมล์ หน้าเหลืองดอทคอม


10. Prague Castle: World's Largest Ancient Castle
ฟอร์เวิร์ดเมล์ หน้าเหลืองดอทคอม