หางาน-รับพนักงาน
หางาน-รับพนักงาน
download wallpaper
Forward email random

+**+. Forward Mail เรื่อง ผี !!.+**+. [ฉบับที่ 5]

.+**+. Forward Mail เรื่อง ผี !!.+**+. [ฉบับที่ 5] ผีดูดเลือก Vampire!! ผีดูดเลือดหรือแวมไพร์( Vampire) เป็นมนุษย์อีกรูปแบบที่มีพลังปีศาจแม้ว่าผีดูดเลือดจ ะอยู่ในร่างมนุษย์ แต่ก็ไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่เพราะผีดูดเลือดนั้นมาจ ากคนที่ตายไปแล้วและลุกขึ้นมาจากโลง มีชีวิตใหม่โดย ดูดเลือดคนเป็นอาหาร สังคมทุกสังคมรู้จัก "แวมไพร์" ผีดูดเลือดปรากฏขึ้นครั้งแรกในอาณาจักร บาบิโลเนียในหีบศพที่ถูกปิดมานานกว่า 4,000 ปีมีตำนานเกี่ยวกับผีดูดเลือดมากมายในอินเดีย จีน กรีก โรมัน มาเลเซียและไทยก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ผีดูดเลือดเช่นกัน ในประเทศมาเลเซีย เชื่อกันว่า ผู้หญิงที่เสียชีวิต ในขณะหรือหลังคลอดลูกจะกลายเป็นผีดูดเลือด และลูกที่ตายพร้อมกันก็จะเป็นผีดูดเลือดด้วยส่วนของไ ทย จะรู้จักในนามของกระสือ ปอบ กระหัง ฯลฯ ประเพณีโบราณมักมีวิธีป้องกันผีพวกนี้ และบางประเพณีก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ในแถบตะวันตก ผีดูดเลือด เป็นที่รู้จักกันในนาม "แวมไพร์ "ปรากฏในอังกฤษครั้งแรก ในปี พ.ศ.2275 ตามบันทึกว่าเป็นแวมไพร์ชาวเซอร์เบีย (เป็นแคว้นๆหนึ่งอยู่ในประเทศยูโกสลาเวีย)ที่กลับมาจ ากหน้าที่ทางทหารในกรีก ด้วยท่าทีที่แปลกไป เขาผู้นั้นคืออาร์โนล เปาเล(Arnold Paole) เปาเลยอมรับกับภรรยาในเวลาต่อมาว่าเขาโดนแวมไพร์ดูดเ ลือดในขณะเดินทางและได้กลายเป็นแวมไพร์ไปด้วยเปาเลปร ะสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่เพื่อนบ้านยังค งเห็นเขาวนเวียนอยู่ศพของเขาถูกขุดขึ้นมาและพบว่ามีร อยเลือดที่ปาก การที่จะพิสูจน์ว่าเป็นแวมไพร์หรือไม่นั้น ทำได้โดยตอกหมุดไม้ลงไปที่หัวใจ ศพของเปาเลถูกพิสูจน์ น่าประหลาดใจ ในขณะที่ตอกหมุดนั้นมีเลือดทะลักออกมาและมีเสียงกรีด ร้องตามมาด้วย
ดูทีวีออนไลน์
ฟอร์เวิดเมล
forward email download wallpaper
ฟอร์เวิดเมล
ค้นหา forward mail โดนๆ
 
ขออภัยไม่พบ ข้อมูล  ค่ะ