หางาน-รับพนักงาน
หางาน-รับพนักงาน
download wallpaper
Forward email random

# Art #

# Art # Urban Furniture, the Art of SpY SpY is an artist from Madrid. His first actions appeared in the middle eighties. Shortly after, already a national reference as a graffiti artist, he started to work with other forms of artistic communication in the street: large posters, modified billboards, interventions that were experimental in the first nineties. His work consists in the playful reappropiation of urban elements, that he replicates or transforms and then installs in the street. All his production stems from the observation of the urban environment, a sense sharpened by years of experience as a graffiti artist. A careful attention for the context of each piece and a constructive and non-invasive attitude unmistakably characterize his actions.
ดูทีวีออนไลน์
ฟอร์เวิดเมล
forward email download wallpaper
ฟอร์เวิดเมล
ค้นหา forward mail โดนๆ
 
รวมภาพถ่ายติดวิญญาณ ตามจุดต่างๆของบ้าน ....มากๆ   (ใจไม่แข็ง ห้ามดู เด็ดขาด)    
1