หางาน-รับพนักงาน
หางาน-รับพนักงาน
download wallpaper
Forward email random

สถานที่ที่สวยที่สุดของโลก 23 แห่ง

ดูรูปใหญ(ขนาด 23K) ดูรูปใหญ (ขนาด 31K) ดูรูปใหญ(ขนาด 33K) ดูรูปใหญ (ขนาด 33K) ดูรูปใหญ (ขนาด 36K) ดูรูปใหญ (ขนาด 31K) ดูรูปใหญ (ขนาด 34K) ดูรูปใหญ (ขนาด 43K) ดูรูปใหญ (ขนาด 38K) ดูรูปใหญ (ขนาด 22K) ดูรูปใหญ (ขนาด 40K) ดูรูปใหญ (ขนาด 45K) ดูรูปใหญ (ขนาด 29K) ดูรูปใหญ (ขนาด 28K) ดูรูปใหญ (ขนาด 24K) ดูรูปใหญ (ขนาด 21K) ดูรูปใหญ (ขนาด 36K) ดูรูปใหญ (ขนาด 34K) ดูรูปใหญ (ขนาด 34K) ดูรูปใหญ (ขนาด 18K) ดูรูปใหญ (ขนาด 17K)
ดูทีวีออนไลน์
ฟอร์เวิดเมล
forward email download wallpaper
ฟอร์เวิดเมล
ค้นหา forward mail โดนๆ
 
  Cradit การ์ตูนดีๆ จาก i-phan.com คร้า...
การประกาศเอกราชที่เมืองแครง และสังหารสุรกำมาเหนือยุทธภูมิฝั่งน้ำสะโตงของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หรือสมเด็จพระนเรศ) ในปีพุทธศักราช 2127 ได้สร้างความตระหนกแก่พระเจ้านันทบุเรงองค์ราชันหงสาวดีพระองค์ใหม่ ด้วยเกรงว่าการแข็งข้อของอยุธยาในครั้งนี้ จะเป็นเยี่ยงอย่างให้เหล่าเจ้าประเทศราชที่ขึ้นกับหงสาวดีอาศัยลอกเลียนตั้งตัวกระด้างกระเดื่องตาม แต่จนพระทัยด้วยติดพันศึกอังวะ จึงจำต้องส่งเพียงทัพพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่เข้าประชิดกรุงศรีอยุธยา ทางหนึ่งนั้นพระเจ้านันทบุเรงทรง
สลด..ภาพศพพระสงฆ์ถูกซ้อมตายอย่างทารุณในพม่า
1