หางาน-รับพนักงาน
หางาน-รับพนักงาน
download wallpaper
Forward email random

# จริงหรือไม่ ที่แมลงสาบสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่

# จริงหรือไม่ ที่แมลงสาบสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีหัว # แมลงสาบหรือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่สามารทนรอดอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่เลวร้าย สกปรก หรือที่อับชื้น และยังสามารถเอาชีวิตรอดได้จากสงครามนิวเคลียร์ เนื่องจากว่าแมลงสาบถือเป็นสัตว์ที่ทนที่สุด และมันยังสามารถเอาชีวิตอยู่รอดได้ถ้าศรีษะหรือหัวของมันขาดออกไป โดยหลักฐานจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าแมลงสาบที่ไร้หัวจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้กว่าหลายสัปดาห์   ซึ่งแมลงสาบก็ไม่ได้เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่ตายถ้าหัวของมันขาด ยังคงมีแมลงบางชนิดที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ในสภาวะที่ไร้หัวเช่นกัน   นักวิทยาศาตร์จึงทำการศึกษาค้นคว้าถึงสาเหตุที่แท้จริงที่สัตว์เล็กๆเหล่านี้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ถ้าหัวหลุดออกไป และทำการเปรียบเทียบกับคนเราว่าระบบการทำงานของร่างกายคนเราและสัตว์เหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากคนเราจะเสียชีวิตทันทีถ้าอวัยวะส่วนที่เป็นหัวขาด ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยของนักสรีรวิทยาและชีวเคมีจากมหาวิทยาลัยแมตซาชูเซท แอมเฮิร์ส (University of Massachusetts Amherst) โดย Joseph Kunkel เป็นคนที่ทำการศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกายของแมลงสาบ   สาเหตุที่ทำให้คนเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดหัว ก็เนื่องจากว่าสภาวะไร้หัวของมนุษย์หรือเพียงแต่เรามีบาดแผลฉีกขาดที่คอที่ลึกพอสมควรก็จะทำให้ร่างกายเสียเลือดมาก ความดันในเลือดลดต่ำอย่างรวดเร็ว ทำให้การไหลเวียนของเลือด ออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นต่างๆทำงานแย่ลง ส่งผลให้เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่สำคัญไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งหมายความว่าถ้าคนเราเสีย
ดูทีวีออนไลน์
ฟอร์เวิดเมล
forward email download wallpaper
ฟอร์เวิดเมล
ค้นหา forward mail โดนๆ
 
1