หางาน-รับพนักงาน
หางาน-รับพนักงาน
download wallpaper
Forward email random

เขาพระวิหาร

เขาพระวิหาร ดูภาพอดีต เมื่อ 30 ม.ค. 2550 ที่ผมไปเยือน เขาพระวิหาร คือ เขานั้นอยู่เบื้องหน้า... ก่อนจะถึงเขาพระวิหาร เพื่อชม ปราสาทพระวิหาร จะถึง ผามออีแดง ที่มั่นของไทยก่อน... ภาพนูนต่ำ อยู่ง้ำหน้าผา เป็นภาพบุคคล 3 คน... รูปนารายณ์อวตาร... อายุสร้างไว้ราว 1,500 ปี... เดินจากด่านชายแดน มุ่งไป ปราสาทพระวิหาร จะพบรั้วกั้น ประตู สะพาน ตรงแนวลำธาร... ก็ลุสู่ ปราสาทพระวิหาร (ธงนี้อยู่ถูกที่หรือไม่ ยังสงสัย?) ... บรรไดขั้นแรกแห่ง สิงห์ เริ่มที่นี่... (ไทยถอยรั้วกั้นมาครั้งที่ 1 หลังจากกั้นที่บรรได นาค ด้านบนเมื่อศาลโลกตัดสิน...) ถึงบริเวณบรรได นาค แล้วมองย้อนกลับลงไป บรรได นาค คือจุดกั้นรั้วครั้งแรกที่ไทยทำ หมายว่าเป็นบรรไดขั้นแรกของตัว ปราสาทพระวิหาร ตามศาลโลกสั่งให้ว่าเป็นของ กัมพูชา ... ที่หาง นาค เลียบ ปราสาทพระวิหาร ... ธงกัมพูชา อยู่ถูกที่... ป้ายดินแดนที่ถูกดูแลโดยกัมพูชา... บ่อน้ำคนทำ สระโบกขรณี ...
ดูทีวีออนไลน์
ฟอร์เวิดเมล
forward email download wallpaper
ฟอร์เวิดเมล
ค้นหา forward mail โดนๆ
 
เชื่อว่า คุณผู้อ่านบางท่านน่าจะมีโอกาสได้ใช้เครื่องเล่นเทปคาสเซท (cassette tape) ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีตลับเทปเหล่านี้้เก็บไว้ แต่ไม่ได้ฟังจนฝุ่นจับ ครั้นจะแปลงเป็นไฟล์เอ็มพีสาม (mp3) ก็ให้ลำบากยุ่งยากเสียนี่กระไร แก็ดเจ็ตชิ้นนี้ช่วยท่านได้ครับ เพราะมันคือ Ion Tape Express ที่สามารถแปลงเพลงที่เล่นจากเทปคาสเซทเหล่านี้ไปเป็นไฟล์ MP3 ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ทันที...ว้าว!!! Ion Tape Express เป็นผู้ช่วยสำหรับงานนี้ทีใช้งานได้ง่ายมาก เพียงแค่ใส่แผ่นเทปเพลงที่คุณชื่นชอบเข้าไปในตัวเครื่องที่ดูคล้ายเครื่อ
1